ห้องเย็นสำหรับเก็บอาหาร สั่งทำตามแบบ

ห้องเย็นสำหรับเก็บอาหาร สั่งทำตามแบบ

รับออกแบบ สร้างห้องเย็น ห้องเย็นสำเร็จรูป สำหรับเก็บสินค้า โดยอุณหภูมิห้องเย็น ราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทอาหารที่เก็บรักษา ขนาดของห้องเย็นที่ต้องการเก็บสินค้า

ห้องเย็นสำหรับเก็บอาหาร สั่งทำตามแบบ

รับออกแบบ สร้างห้องเย็น ห้องเย็นสำเร็จรูป สำหรับเก็บสินค้า โดยอุณหภูมิห้องเย็น ราคาก็ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทอาหารที่เก็บรักษา ขนาดของห้องเย็นที่ต้องการเก็บสินค้า อุณหภูมิห้องเย็น อุณหภูมิของห้องเย็นที่ใช้ก็จะต่างกันไป ห้องเย็นใช้สำหรับเก็บอาหารที่เน่าเสียง่าย เช่น เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป พร้อมรับประทาน

Shopping Cart