ตู้น้ำดื่มสองหัวจ่าย ระบบน้ำร้อน-เย็น

ตู้น้ำดื่มแบบสองหัวจ่าย ระบบน้ำร้อนและน้ำเย็น

ตู้น้ำดื่มแบบสองหัวจ่าย ระบบน้ำร้อนและน้ำเย็น

ตู้น้ำตั้งพื้น 2 หัวจ่าย 2 ระบบ
– ระบบทำน้ำร้อนและน้ำเย็น
– ถังน้ำเย็น
– ถังน้ำร้อน
– ระบบไฟฟ้า 220 v/50 Hz.
– ตัวถังแข็งแรง ทนทาน

วิธีใช้งาน

ติดตั้งเครื่องในพื้นที่เหมาะสม นำถังบรรจุน้ำดื่มคว่ำลงบนที่ฝาด้านบน ห้ามเสียบปลั๊ก
ตรวจเช็คความเรียบร้อย เสียบปลั๊ก เปิดสวิทซ์ด้านหลังเครื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมตามคู่มือการใช้งาน

คำแนะนำ

เปิดก็อกทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาที เพื่อเป็นการทำความสะอาดถังเก็บน้ำ จึงค่อยเสียบปลั๊ก

ข้อควรระวัง

หากมีการเคลื่อนย้ายเครื่อง ควรตั้งเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที (ห้ามเสียบปลั๊กใช้งาน)
Shopping Cart